Anita Martinsen – aktivitetsleder

Anita har en bachelor i  husdyrfag ved Nord Universitet avd. Steinkjerog studerer nå ved UMB i Ås.. Hun har vokst opp på gård i Hemne med sauer, geiter og fjørfe. I tillegg til dyr er hun også glad i teater og har vært med på flere oppsettinger med Steinkjer Teaterverksted. Hun har vært aktivitetsleder hos oss siden 2017.

Anita Martinsen

Maria Louise Sandmoe – assistent

Maria har vært med på flere naturcamper tidligere, og hun jobber for oss på fjerde året. Vi gleder oss til ha henne med denne sesongen også. For tida går hun ved Steinkjer Videregående Skole.

Maria Sandmoe

 

Julie Granaune Nilsen – assistent

Julie kommer fra et småbruk i Frol og har vokst opp med katt, kaniner og høner. I tillegg til hester og storfe på sommerbeite. Hun er den eldste av fire søsken og dette blir hennes andre år som aktivitetsleder på Roknesvollen.