IMG_0160

Roknesvollen 4H-seter SA:
Roknesvollen 4H-Seter SA er et andelslag med vekslende kapital og antall medlemmer. Andelslaget ble opprettet i 1993. Formålet med foretaket er å drive en levende seter med aktiviteter for 4H-ere og andre barn/ungdommer, og etter gjeldene praksis for setervirksomheten i 4H Norge. Roknesvollen 4H-Seter kan drive innenfor sesongen 1. mai-31. oktober. Foretaket er en ideell organisasjon hvis mål er økonomisk balanse. Eventuelt overskudd går til videre drift. Laget blir ledet av et styre med minimum 5 medlemmer. Lederen velges for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år. Roknesvollen 4H- seter SA er godkjent som 4H-gård, en av to 4H- setre i Norge.

Andelseiere fra 1993 / Andeler:
Frisk Ungdom 4H: 8
Frol Bondelag : 12
Frol Bondekvinnelag: 4
Frol IL /Trimavdelingen: 4
Ronglan 4H: 4
Skogn-Bygda 4H: 2

Nye andelseiere fra 2014 / Andeler
Levanger Historielag: 4
Reinsjø Fjellstyre: 4
Seterlaget: 2STYRET 2020

Ingrid Hojem, styreleder

Håkon Okkenhaug, nestleder

Asbjørn Tingstad, kasserer / Seterlaget
Solveig Geving, sekretær
Martin Sivertsen styremedlem / Reinsjø fjellstyre
Johan Eggen, styremedlem / 4H Trøndelag
Sigrid Hojem, varamedlem
Arne Marius Munkeby, varamedlem
Anita Austmo, revisor
Sune Ankjær Eggen, revisor

Valgkomité: Sigrid Hojem, Arne Marius Munkeby

IMG_0345SAMARBEIDSPARTNERE

Statsskog – Grunneier

Seterlaget – Eier husene på setra

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, FMNT – Drifter Øvre Forra Naturreservat og har utarbeidet en forvaltningsplan som er styrende for all aktivitet

Statens naturoppsyn, SNO – Driver skjøtsel i området på oppdrag fra FMNT, blant annet myrslått

Levanger kommune / Fjellstyret i Levanger – Har ansvaret for vedtilførsel og vedlikehold av stien inn til setra

Frol Beitelag – Slipper sau i området

Feren reinbeitedistrikt – Har rein i området

Frol IL – Har kaffesalg i helgene på setra i skisesongen


Geit_Roknesvollen